Středa, 24. července 2019

ÚZSVM v Ústí nad Labem převzal nový majetek za více než 1 mil. Kč

16.04.2019
ÚZSVM v Ústí nad Labem převzal nový majetek za více než 1 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal v lednu čtrnáct nových majetkových položek v celkové účetní hodnotě 1 223 326 Kč.

Jednalo se o majetek, který se stal pro státní organizace nepotřebný, a proto jej předaly v souladu s ustanovením zákona o majetku státu ÚZSVM.

Pracoviště ÚZSVM v Chomutově získalo takto od Ředitelství silnic a dálnic dva nepotřebné pozemky o celkové výměře 8 804 m2 ležící v katastrálním území Spořice. Větší z nich je podlouhlý zatravněný pozemek a vede podél dálnice D7. Druhý pozemek je rovněž zatravněný s neudržovanými nálety a sousedí se silnicí I. třídy č. 13. Tento pozemek byl v roce 2010 převeden z majetku ÚZSVM do majetku ŘSD, které ho potřebovalo pro svou činnost, a v lednu 2019 se pozemek jako nepotřebný zase do majetku ÚZSVM vrátil.

Nejvíce pozemků získalo pracoviště v Liberci. Nově zařadil do majetku osm pozemků v katastrálním území Vesec u Liberce, jejich celková rozloha činí 1 559 m2. Jedná se ve většině o pozemky travnaté s náletovými dřevinami, které ŘSD v minulosti vykoupilo za účelem výstavby silnice I. třídy č. 14 směr Liberec – Kunratice.
 
Tři nové pozemky rovněž získané z majetku ŘSD zaevidovalo pracoviště v Litoměřicích. Pozemky o celkové rozloze 201 m2 leží v katastrálním území Budyně nad Ohří a je na nich umístěno těleso silnice II. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM již připravuje smlouvu o bezúplatném převodu těchto pozemků v souladu se zákonem o pozemních komunikacích do majetku Ústeckého kraje.
 
Poslední nepotřebný pozemek převzal ÚZSVM od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pozemek o výměře 49 m2 leží v zalesněné oblasti v katastrálním území Bělá u Děčína a je celý zastavěn rekreační chatou ve vlastnictví mysliveckého spolku. Současně pozemek leží v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.