Neděle, 22. září 2019

ÚZSVM získal bezmála dvě stě tisíc za pozemek neznámého vlastníka v Žitenicích

23.05.2019
ÚZSVM získal bezmála dvě stě tisíc za pozemek neznámého vlastníka v Žitenicích
Úřad pro zastupování státu v Litoměřicích prodal pozemek v minulosti zapsaný na neznámého vlastníka. Jednalo se o pozemek o výměře 471 m2 ležící v katastrálním území Žitenice. Kupující, který o nemovitost požádal, ji získal za kupní cenu ve výši 198 080 Kč.

Při prošetřování nabývacích titulů k pozemku bylo z dokumentů poskytnutých Katastrálním pracovištěm v Litoměřicích, Ministerstvem zemědělství a Státním oblastním archivem v Lovosicích zjištěno, že pozemek vznikl z  parcely, kde byly jako poslední vlastník uvedeny osoby německé národnosti. Pozemek pak přešel na Československý stát podle dekretu prezidenta republiky z roku 1945. Jedná se tedy o nepřidělený konfiskát.

Pozemek leží v okrajové části obce Žitenice, za rodinným domem ve svahu jako terasa, je oplocen a spolu s pozemky ve vlastnictví kupujícího tvoří celek. Pozemek je zpevněn kamennou opěrnou zdí, která již vyžaduje opravy. Pozemek se nachází v chráněném území Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Kupující pozemek dosud užíval na základě nájemní smlouvy.