Neděle, 17. prosince 2017

Zlatý dukát sv. Václava je připraven k prodeji

11.10.2017
Zlatý dukát sv. Václava je připraven k prodeji
Pamětní zlatou minci s motivem národního patrona sv. Václava získala Česká republika v rámci pozůstalosti po Plzeňanovi J. M. Dukát jako odúmrť je od 10. října nabízen k prodeji prostřednictvím Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni.

Autorem grafického návrhu pamětní mince je akademický sochař Jan Lukáš.  Ve výběrovém řízení s následnou aukcí je stanovena minimální kupní cena 4 300 Kč. Podmínky prodeje jsou zveřejněny na webových stránkách ÚZSVM.  

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.