Čtvrtek, 9. dubna 2020

Celkem 1 900 korun z prodeje Xboxu odvedl ÚZSVM na účet pro oběti trestných činů

19.02.2020
Celkem 1 900 korun z prodeje Xboxu odvedl ÚZSVM na účet pro oběti trestných činů
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Teplicích získalo na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích do majetku Xbox a šest her.
Tyto movité věci, které byly v rámci trestního řízení vydány a přiloženy jako věci doličné ke spisovému materiálu, byly soudem zabrány podle trestního zákoníku a připadly tak do majetku ÚZSVM. Vzhledem k tomu, že tento zabraný majetek spadá pod režim zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, bylo nutné urychleně zahájit prodej majetku.
Xbox 360 včetně šesti her se podařilo prostřednictvím elektronického aukčního systému prodat ve třetím nabídkovém kole, pro které bylo nejnižší podání stanoveno ve výši 1 568 Kč. Do aukce se přihlásili čtyři účastníci, příhoz učinili dva z nich a druhý, který zvýšil kupní cenu na konečných 1 900 Kč, získal hrací konzoli a hry do svého vlastnictví. Získané finanční prostředky ve výši 1 900 Kč poté ÚZSVM odvedl na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti určený pro odškodňování obětí trestných činů.