Čtvrtek, 9. dubna 2020

Obce v Ústeckém kraji získaly od ÚZSVM zdarma pozemky pod komunikacemi a s veřejnou zelení

18.02.2020
Obce v Ústeckém kraji získaly od ÚZSVM zdarma pozemky pod komunikacemi a s veřejnou zelení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem bezúplatně převedl v roce 2019 do vlastnictví obcí v Ústeckém kraji pozemky ležící pod tělesy komunikací nebo pozemky veřejné zeleně. Jednalo se o obce Háj u Duchcova, Modlany, Proboštov, město Jílové, Meziboří, Litoměřice, městys Brozany nad Ohří, město Roudnice nad Labem, město Kryry, obec Smolnice a Výškov. Celková účetní hodnota převáděných pozemků je 425 571 Kč.

V okrese Teplice získala do svého vlastnictví obec Háj u Duchcova tři pozemky o celkové výměře 264 m2. Na pozemcích se nachází místní komunikace III. a IV. třídy a chodníky. Na části leží komunikace sloužící pro zastávku autobusu a částečně se na pozemcích nachází zeleň. Jeden pozemek pak získala obec Modlany. Na tomto pozemku o výměře 4 m2 se nachází chodník. Tělesa komunikací IV. třídy se nacházejí i na dalších dvou nevelkých pozemcích o celkové výměře 15 m2, které byly bezúplatně převedeny obci Proboštov. Účetní hodnota všech převedených pozemků obcím na Teplicku činila 13 994 Kč.

V okrese Děčín převedl ÚZSVM v Děčíně pozemek městu Jílové. Pozemek o výměře 416 m2 leží v katastrálním území Martiněves u Děčína. Jedná se o mírně svažitý pozemek na levém břehu Jílovského potoka, který je částečně zastavěn místní komunikací vedenou v pasportu místních komunikací. Tento pozemek ležící v Chráněné krajinné oblasti České středohoří získal ÚZSVM od Ministerstva zemědělství ČR. Účetní hodnota pozemku činí 2 912 Kč.

Město Meziboří v okrese Most získalo od ÚZSVM v Chomutově malý pozemek o výměře 40 m2. Tento pozemek je nepravidelného tvaru a nachází se na něm asfaltové těleso místní komunikace. Jeho účetní hodnota činí 4 410 Kč. Původně byl tento pozemek zapsán na neidentifikovatelného vlastníka. Lustrací nabývacích titulů bylo zjištěno, že se jedná o dohledaný majetek, se kterým nehospodaří žádná organizační složka.

ÚZSVM v Lounech bezúplatně převedl na obce šest pozemků v okrese Louny. Obci Výškov na základě smlouvy s omezujícími podmínkami po dobu deseti let byly převedeny čtyři pozemky o celkové rozloze 479 m2 z důvodu hospodárnosti a veřejného zájmu ležící v katastrálním území Počerady. Jedná se o veřejnou zeleň podél polní cesty navazující na pozemky obce a také na pozemky Správy železnic, která však o pozemky neprojevila zájem. Po jednom pozemku získalo město Kryry a obec Smolnice. Město Kryry získalo pozemek v katastrálním území Strojetice u Podbořan o výměře 1 347 m2, na kterém je vybudován chodník pro pěší evidovaný v pasportu komunikací. ÚZSVM získal tento pozemek od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Obci Smolnice byl převeden pozemek o výměře 58 m2. Pozemek je veřejně přístupnou zatravněnou plochou. Účetní hodnota pozemků převedených obcím v okrese Louny činí 108 071 Kč.

Nejvíce pozemků převedl obcím ÚZSVM v Litoměřicích. Město Litoměřice získalo čtyři pozemky o celkové výměře 2 692 m2. Jeden z pozemků o výměře 197 m2 se nachází v okrajové části města a leží pod tělesem místní komunikace. Původně byl tento pozemek zapsán na neidentifikovatelného vlastníka. Zbylé tři pozemky převedené městu Litoměřice o celkové výměře 2 495 m2 jsou součástí areálu Městské nemocnice Litoměřice a nachází se na nich přístupová komunikace k hlavnímu vstupu do budovy nemocnice a k nemovitostem záchranné služby. Na části jednoho pozemku se také nachází ostrůvek zeleně. Všechny výše uvedené pozemky současně leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Jejich účetní hodnota dohromady činí 89 274 Kč.

Další tři pozemky v okrese Litoměřice získal do majetku městys Brozany nad Ohří. Pozemky o celkové výměře 1 058 m2 leží v katastrálním území Hostěnice u Brozan a společně tvoří mělkou svodnou část otevřeného kanálu dešťových vod při komunikaci III. třídy. Městys tyto pozemky v celkové účetní hodnotě 175 500 Kč získal do majetku smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami po dobu 10 let. Pozemky byly před převodem součástí jediného pozemku a vznikly jeho rozdělením na části dle svého charakteru. Původní pozemek pak byl v katastru nemovitostí zapsán na neznámého vlastníka. ÚZSVM u pozemků úspěšně vyřešil majetkoprávní vztahy z minulosti.

Město Roudnice nad Labem získalo pozemek v účetní hodnotě 31 410 Kč o výměře 823 m2. Pozemek leží v zastavěné části města Bezděkov a slouží jako veřejné prostranství v místním parku. Město o tento pozemek pečuje a udržuje ho na svoje náklady. Do majetku ho ​​​​​​získalo ve veřejném zájmu na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami po dobu 10 let. I tento pozemek byl původně v katastru nemovitostí zapsán na neznámého vlastníka a ÚZSVM též musel vyřešit majetkoprávní vztahy.