Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM dokončil majetkoprávní šetření nedostatečně identifikovaných vlastníků v okrese Brno-venkov

20.02.2020
Provedeným majetkoprávním šetřením a shromažďováním informací z katastrálního úřadu Brno-venkov, Státního okresního archivu v Rajhradě i matrik městských úřadů se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brně podařilo dohledat neznámé vlastníky, kteří byli vedeni v katastru nemovitostí na listech vlastnictví ve čtyřech různých katastrálních území v okrese Brno–venkov.
Přestože byl případ v začátku řešen jako případ osob se vzájemným příbuzenským vztahem, u jedné z nich bylo v průběhu pátrání zjištěno, že se nejedná o rodinného příslušníka, ale pouze o shodné příjmení. Zároveň byl u ní zjištěn další nemovitý majetek na listech vlastnictví, kde byla vedena pod jejím druhým příjmením. Identifikována byla konečně až pod příjmením třetím, které získala druhým sňatkem v pořadí. U dalšího ztotožněného vlastníka z výše uvedených bylo odhaleno, že je v katastru nemovitostí veden pod dvěma různými jmény zaviněné záměnou písmene v příjmení.
 
Uvedení neznámí vlastníci byli identifikování celkem na devíti různých listech vlastnictví s pozemky o celkové výměře 58 130 m2 převážně orné půdy a lesních pozemků. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby již nežijící, byly příslušnému okresnímu soudu podány žádosti o dodatečné projednání pozůstalosti. V tomto uvedeném případě se jedná celkem o 80 vyřešených položek ze seznamu tzv. neznámých vlastníků.