Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM převzal administrativní budovu v Podbořanech

05.02.2018
ÚZSVM převzal administrativní budovu v Podbořanech
Pracovníci odloučeného pracoviště Louny Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzali od Úřadu práce ČR administrativní budovu v Podbořanech na Masarykovo náměstí 733.
V současné době je budova zcela prázdná. Současně s budovou byl převzat ještě další pozemek, na kterém se nachází tři garáže a přístřešek.
 
Původně byla budova ve správě Generálního finančního ředitelství a v roce 2015 byla budova předána do příslušnosti hospodařit Úřadu práce ČR. Vzhledem k současné nevyužitelnosti objektu pro Úřad práce bylo rozhodnuto o trvalé nepotřebnosti majetku a ÚZSVM jej tedy převzal na základě zákona o majetku státu.
 
Převzatý majetek bude nejprve nabídnut státním institucím, a pokud o něj neprojeví zájem žádná instituce, bude nabídnut k prodeji formou výběrového řízení s následnou aukcí.