Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM převzal na Českolipsku, Liberecku a Lounsku nevyužítý majetek v hodnotě přes dva miliony korun

12.12.2017
ÚZSVM převzal na Českolipsku, Liberecku a Lounsku nevyužítý majetek v hodnotě přes dva miliony korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal prostřednictvím odloučených pracovišť v České Lípě, Liberci a Lounech od organizačních složek státu a státních organizací nevyužívaný majetek v hodnotě 2 021 054 Kč. Celkem šlo o 17 pozemkových parcel a jednu budovu.
 
Tento majetek byl pro činnost daných státních složek a institucí označen jako trvale nepotřebný a v souladu se zákonem o majetku státu přešel do hospodaření ÚZSVM.
Nejvíce majetku bylo převedeno na Českolipsku od Ředitelství silnic a dálnic ČR – celkem 12 pozemkových parcel o rozloze 3 092 m² v katastrálním území Dubá. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha nebo komunikace. Převážně jsou zastavěny chodníky, které vlastní obec Dubá. Po prošetření budou proto nejpravděpodobněji převedeny v souladu se zákonem o pozemních komunikacích do vlastnictví této obce.
Odloučené pracoviště v Liberci převzalo majetek od Státní veterinární správy. Předány byly čtyři pozemky o celkové výměře 2 415 m² a jedna budova občanské vybavenosti, původně sloužící jako krajské veterinární středisko v Českém Dubu. Pozemky tvoří bezprostřední okolí budovy, je na nich vybudována příjezdová cesta a parkovací stání, plocha je porostlá zelení a vzrostlými stromy a keři. Po prošetření úřadem budou nemovitosti nabídnuty k převodu jiným organizačním složkám státu a státním organizacím. V případě, že státní instituce neprojeví o majetek zájem, bude nabídnut k prodeji formou výběrového řízení s následnou aukcí.
V okrese Louny převzalo místní odloučené pracoviště pozemek o rozloze 419 m², vedený na listu vlastnictví Ministerstva obrany. Nemovitost leží v katastru Vršovice u Loun a navazuje na příjezdovou cestu k hřbitovu. Vzhledem ke svému využití bude pozemek pravděpodobně nabídnut obci Vršovice.