Pondělí, 25. května 2020

ÚZSVM prodal opuštěný výrobní areál v Kamenickém Šenově za víc než 1,2 milionu korun

07.02.2018
ÚZSVM prodal opuštěný výrobní areál v Kamenickém Šenově za víc než 1,2 milionu korun
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v České Lípě prodalo hned v prvním kole výběrového řízení bývalý výrobní areál v Kamenickém Šenově, který byl dlouho nevyužíván a je značně zdevastován. Z prodeje putuje do státního rozpočtu částka víc než 1,2 milionu korun.
 
Celý areál nedaleko centra Kamenického Šenova tvoří pozemek se zastavěnou plochou o výměře 6 252 m² s budovou tovární haly a další vedlejší stavbou. Objekt byl vybudován v roce 1928 jako továrna na lustry. Po ukončení výroby zůstal areál nevyužitý a začal chátrat.
ÚZSVM převzal objekt na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě jako odúmrť.
S ohledem na havarijní stavebně-technický stav objektu jej není možné bez komplexní rekonstrukce jakkoliv využívat.  
Dispozičně je areál samostatným provozním objektem s obdélníkovým půdorysem. Hlavní stavba má dvě nadzemní podlaží a zastřešení. Stropní konstrukce byly dřevěné trámové s podhledem. V současnosti je však už většina stropních konstrukcí zborcená. Vstup do 2. podlaží byl po betonovém schodišti, ale i toto podlaží už prakticky neexistuje. V mnoha částech budovy chybí střecha, z níž zůstalo jen torzo krovů. Klempířské konstrukce jsou pouze v přední části objektu, v zadní a u přístavku, který je provozně propojen, zcela chybí. V objektu také scházejí dveře, okna jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou pouze v 1. nadzemním podlaží a jsou betonové. V objektu již nejsou žádné zařizovací předměty, vytápění ani rozvody sítí.
Mezi vedlejší stavby patří bývalá vrátnice a někdejší sklad. Rovněž tyto objekty jsou ve špatném technickém stavu. Na pozemku jsou už vzrostlé trvalé náletové porosty.
Nemovitosti jsou situovány v zastavěném území města, v zóně výroba a služby.
Přes špatný stav objektu byl o koupi areálu zájem. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 950 000 Kč. Do výběrového řízení byly doručeny celkem tři nabídky a do následné aukce se přihlásili dva účastníci. Nejvyšší nabídka podaná v listinné podobě navýšila kupní cenu pro aukci na částku 1 055 000 Kč. V průběhu aukce došlo k 15 příhozům a cena areálu se nakonec vyšplhala na částku 1 215 000 Kč.
Nemovitosti se nachází v CHKO České středohoří, proto bylo podmínkou platnosti kupní smlouvy udělení schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí, která už byla udělena.