Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM prodává obrazy po sběratelích bez dědiců

10.02.2020
ÚZSVM prodává obrazy po sběratelích bez dědiců
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prodává v elektronické aukci obrazy, které státu připadly po majitelích, kteří zemřeli bez dědiců.
ÚZSVM prodal v prvním kole elektronické aukce obraz s názvem „Krajina v mlze“ moravského umělce Aloise Budíka narozeného v roce 1888, dále obraz „Krajina v černém rámu“ od anonymního autora a obraz „Město po bouři“, který je originálním dílem malíře Imricha Plekance. Soubor těchto obrazů byl prodán za 4 950 Kč.
 
V současné době nabízí ÚZSVM v elektronické aukci další soubor obrazů Jedná se o tři olejomalby Lesní cesta“, „Cesta lesem“ a „U tůňky“ od ilustrátora a grafika Marcela Krasického, jehož díla se vyskytují na aukcích umění. Minimální cena za soubor těchto obrazů je stanovena na 16 900 Kč. Podrobnosti naleznete zde:  https://www.nabidkamajetku.cz/Home/AuctionDetail/6705
 
Elektronický aukční systém, který slouží k prodeji nepotřebného movitého i nemovitého státního majetku, spustil ÚZSVM v roce 2018. Elektronické aukce se může účastnit každá fyzická či právnická osoba, která je zaregistrovaná v systému. Elektronický aukční systém naleznete zde: http://bit.ly/ElektronickeAukce.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.