Sobota, 29. února 2020

Velká částka z odúmrti putovala do státního rozpočtu

12.08.2019
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě převedlo do státního rozpočtu 6 471 405 Kč z tzv. odúmrti.
Na základě usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě připadly tyto prostředky České republice. Jednalo se mimo jiné také o zůstatky vkladních knížek, spořicích účtů, stavebního spoření a hotovosti.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.