Pondělí, 9. prosince 2019

Dokončená privatizace přinesla téměř dva a půl milionu korun

06.03.2008
Dokončená privatizace přinesla téměř dva a půl milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za téměř 2,5 milionu korun majetek bývalého Městského podniku služeb Sedlčany.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za téměř 2,5 milionu korun majetek bývalého Městského podniku služeb Sedlčany.Jednalo se o pozemky a nebytové prostory v provozních budovách, které původně sloužily k poskytování služeb v Sedlčanech, např. sklenářství, knihařství, kadeřnictví a pohřební služba. Městský podnik služeb Sedlčany byl v likvidaci a příslušnost hospodařit s ním měl Okresní úřad Příbram. Po zrušení okresních úřadů hospodařil s tímto majetkem ÚZSVM.