Pátek, 13. prosince 2019

Usedlost v Beskydech přinesla vysoký výnos

18.03.2008
Usedlost v Beskydech přinesla vysoký výnos
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), prodali ve výběrovém řízení nemovitost za cenu 3,85 milionu korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), prodali ve výběrovém řízení nemovitost za cenu 3,85 milionu korun.Jednalo se o rozsáhlou zemědělskou usedlost v obci Pstruží, v atraktivní části Beskyd. Rodinný dům se zemědělskými pozemky o výměře téměř 3,5 ha získal ÚZSVM na základě rozhodnutí soudu jako odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.