Neděle, 15. prosince 2019

Kaple sv. Josefa už není opuštěná

10.03.2006

Zákupy - Kaple sv. Josefa s přilehlými pozemky na Kamenickém vrchu v Zákupech, která byla již delší dobu opuštěná, a v níž i přes opatření zavedená městskými zastupiteli a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) stále docházelo k neoprávněnému vnikání, byla převedena novému majiteli.


"Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak završil odprodej nemovitostí v hodnotě více než půl milionu korun, které půjdou do státního rozpočtu," uvedla Izabela Filová, vedoucí samostatného oddělení komunikace ÚZSVM. Areál kaple patřil v minulosti k významným poutním místům, potom se stal vlastníkem tohoto opuštěného majetku stát.


"Město ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a občanským sdružením Drobné památky severních Čech drželo nad zmíněnou památkou neustálý dohled. Snažili jsme se tím předejít poškozování a rozkrádání jednotlivých částí kaple, s čímž jsme se bohužel setkali například u bývalých kasáren," potvrdila starostka Zákup Miloslava Hudaková.