Pátek, 6. prosince 2019

Budovu architekta Gočára převedl ÚZSVM Městu Hradec Králové

14.03.2005
Budovu architekta Gočára převedl ÚZSVM Městu Hradec Králové


Funkcionalistickou stavbu z třicátých let minulého století architekta Josefa Gočára převedl v uplynulých měsících bezúplatně ÚZSVM Územní pracoviště Hradec Králové na Město Hradec Králové. Město tak získalo administrativní budovu na tř. ČSA č. p. 419 v účetní hodnotě více než 22 miliony korun.Rozhodnutím okresního soudu byla totiž polovina administrativních budov v komplexu bývalého Okresního úřadu Hradec Králové ve vlastnictví Města Hradec Králové, polovina však zůstala v majetku státu s příslušností hospodařit pro ÚZSVM. Proto došlo mezi oběma institucemi k dohodě se záměrem koncentrovat výkon státní správy a samosprávy, zlepšit dostupnost pro občany a zefektivnit využití administrativních budov na území města. Město výměnou nabídlo objekt v Horově ulici č. p. 180 a v současné době je zde sídlo ÚZSVM - Územního a odboru Odloučené pracoviště Hradec Králové.Výměnu administrativních budov projednala a schválila vláda ČR v červnu roku 2004 v rámci usnesení řešícího dislokaci na území města Hradce Králové a ministerstvo financí schválilo smlouvy o převodu v prosinci téhož roku.