Pátek, 6. prosince 2019

Majetek ÚZSVM využije Policie ČR

22.03.2005


Kancelářský majetek a další drobný majetek ve velmi zachovalém stavu předal ÚZSVM Odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) v uplynulých dnech Policii ČR, Správě Středočeského kraje. Celková hodnota předaného majetku činí cca 275.000,- Kč. ÚZSVM tak přispěl k úspoře státních finančních prostředků.Uvedený majetek státu byl do konce roku 2004 na základě smlouvy o nájmu movitých věcí užíván zaměstnanci Města Rakovníka. Pro ÚZSVM se stal následně majetkem nepotřebným, a proto byl v souladu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v rámci širší nabídky nabídnut organizačním složkám státu. Policie ČR, Správa Středočeského kraje o něj projevila zájem a využije jej na svém pracovišti OŘ˜ Rakovník.