Sobota, 29. února 2020

Kulturní památka z 19. století převedena městu

Rychnov nad Kněžnou - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Rokytnice v Orlických horách kapli Panny Marie s pozemkem o velikosti 40 m². Současně ÚZSVM převedl také pozemek pod pomníkem padlým vojákům I. světové války. Účetní hodnota majetku přesahuje 900 tisíc korun.
Kaple byla postavena v 60. letech 19. století a je jedním z posledních dokladů existence osady, která s odsunem německy mluvících obyvatel prakticky zanikla. Je považována za symbol česko–německého smíření. Celková rekonstrukce kaple stála půl milionu korun. Práce částečně financovali němečtí rodáci, částkou 100 tisíc korun přispěl také Česko-německý fond budoucnosti a zbytek nákladů uhradilo město.
 
V roce 2000 byla kaple vysvěcena arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Ministerstvo kultury ČR prohlásilo v roce 2011 kapli za kulturní památku a byla zapsána do rejstříku Ústředního  seznamu kulturních památek České republiky.
 
Pomník obětem I. světové války je ve vlastnictví města, převodem pozemku o velikosti 63 m² ÚZSVM umožnil sjednocení vlastnictví.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace