Sobota, 29. února 2020

Mince z vykradených poštovních zásilek poslouží jako osvětový materiál

Břeclav – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), daroval České národní bance celkem 139 kusů zahraničních mincí.
Jednalo se o soubor zahraničních oběžných mincí USA, Kanady, Austrálie, Velké Británie, Východokaribských států, Nizozemských Antil, Ghany, Kostariky, Nigérie, Surinamu, Malajsie, Švýcarska, Belgie, Německa, Rakouska, Nizozemí, Portugalska, Itálie, Francie, Španělska, Dánska, Švédska, Polska, Brazílie a Peněžní unie východoafrických zemí různých nominálních hodnot. Součástí souboru byly mince platné, prekluzivní i neplatné s ukončenou výměnou.
 
ÚZSVM platidla získal na základě usnesení Okresního soudu v Břeclavi. Platidla vydala osoba odsouzená pro spáchané trestné činy krádeže a porušování tajemství dopravovaných zpráv. Vzhledem k tomu, že tyto movité věci byly získány trestným činem a nenáležely odsouzenému, došlo k jejich zabrání a následně v souladu s platnou legislativou připadly státu. Mince pocházely ze 71 pytlů, které nalezli dělníci opravující břeclavské vlakové nádraží v šachtě bývalého výtahu. Pytle obsahovaly ohromujících třiašedesát tisíc listovních zásilek, které se podařilo pachateli za šest let vykrást.
 
ÚZSVM nabídl platné mince k realizaci tuzemským komerčním peněžním ústavům. České bankovní domy však mince zahraničních měn, až na výjimky, nevykupují, proto je ÚZSVM následně předal spolu s ostatními neplatnými a prekluzivními mincemi České národní bance.
 
Centrální banka převzala platidla na základě darovací smlouvy. Mince poslouží jako osvětový materiál pro školící účely v oblasti ochrany platidel a technických zkoušek materiálů.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace