Sobota, 29. února 2020

Spoluvlastnické podíly vynesly přes milion korun

Semily - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za více než 1,3 milionu korun v 1. kole výběrového řízení spoluvlastnické podíly k 5 pozemkům v katastrálním území Turnov. Výnos z prodeje je příjmem státního rozpočtu.
Jednalo se o spoluvlastnické podíly státu v blízkosti  bývalého autobusového nádraží města Turnov. Spoluvlastník pozemků odmítl za stanovenou cenu majetek odkoupit, proto bylo vyhlášeno výběrové řízení. Pozemky jsou veřejně přístupné a jsou součástí městského odstavného parkoviště a zpevněného chodníku. Jeden pozemek je součástí zeleně u účelové komunikace.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace