Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM dal vzniknout Domu Šance a pracovní terapeutické dílně

Praha, 21. 3. 2012 – ÚZSVM dal do výpůjčky Projektu Šance nebytové prostory v pražských Vršovicích. Ve čtvrtek 22. 3. 2012 bude oficiálně zahájen provoz Domu Šance a pracovní terapeutické dílny. Občanské sdružení Projekt Šance poskytuje zázemí mládeži z dětských domovů, která žije na okraji společnosti, tzv. dětem ulice.
Po dlouhém a neúspěšném hledání, kdy občanské sdružení oslovilo mj. všechny pražské městské části včetně Magistrátu hl. m. Prahy, Projekt Šance až díky ÚZSVM získal do užívání vyhovující prostory (Moskevská 13, Praha 10).
Projekt Šance zapůjčený nebytový prostor na vlastní náklady upravil a vybudoval z něj poradenské, vzdělávací, školicí a osvětové centrum pro mládež s rizikovým chováním a zároveň školicí centrum pro sociální pracovníky v této odborné oblasti.
 
Smlouvu o výpůjčce uzavřel ÚZSVM s občanským sdružením Projekt Šance na jeden kalendářní rok. Po vzájemné dohodě smluvních stran může být smlouva o výpůjčce prodloužena opět o jeden rok, popř. i na delší časové období. 
 
Jedná se o nebytový prostor ve čtyřpatrové obytné  budově v Moskevské ulici na Praze 10, která byla postavena zhruba před 80 lety.  V přízemí se nachází nebytový prostor, jehož celková výměra je 172,4 m2, skládá se z vlastních obchodních prostor, kancelářských prostor a provozních  místností. Obchodní prostor je přístupný dvěma vstupy přímo z chodby bytového domu a je prosvětlen výlohami vedoucími na ulici Moskevská.  Součástí tohoto obchodního prostoru jsou i prosklené vitríny, které jsou v přízemí u vstupu do bytové části domu. O uvolnění zmíněného nebytového prostoru projevilo zájem samo občanské sdružení Projekt Šance.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace