Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM převedl pozemek v přírodní rezervaci

Kolín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl pozemek v katastrálním území Veltruby o výměře téměř 29 tisíc m2 Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Pozemek se nachází přímo uprostřed přírodní rezervace Veltrubský luh a jedná se o slepé rameno Labe.
Zmíněný pozemek sousedí s dalším pozemkem, který ÚZSVM převedl již v srpnu 2011 a jeho výměra je cca 20 tisíc m2. Důvodem převodu je také možnost ovlivnit prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny rybářské a myslivecké hospodaření v oblasti.
 
Chráněné území se nachází 1,5 km západně od obce Veltruby. Přírodní rezervace Veltrubský luh byla vyhlášena v roce 1985. Důvodem ochrany je největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev, které se vyvinuly v závislosti na hloubce hladiny spodní vody s četnými tůněmi a starými rameny v různém stupni zazemňovacího procesu. Vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů chráněných rostlin a živočichů včetně kriticky ohrožených druhů. Průzkum odhalil 57 druhů měkkýšů. V rezervaci žije i skokan štíhlý, užovka obojková či puštík obecný.
 
Komplex lužních lesů a mokřadů se nachází v katastrálním území obcí Nová Ves a Veltruby, geomorfologicky náleží Středolabské tabuli. Na území přírodní památky se nachází největší labská tůň typického srpkovitého tvaru.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
  
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace