Středa, 27. května 2020

březen

ÚZSVM prodal pozemky v Brništi na Českolipsku

29.03.2013
ÚZSVM prodal pozemky v Brništi na Českolipsku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem pozemků více než 600 tisíc korun do státního rozpočtu. Nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Brniště.

Nemovitosti na Kolínsku prodány za více než milion korun

28.03.2013
Nemovitosti na Kolínsku prodány za více než milion korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal v závěru loňského a počátkem letošního roku nemovitý majetek za více než 1 milion korun.

Vrchní soud v Praze potvrdil J. Schwarze rozhodcem v kauze Diag Human

27.03.2013
Vrchní soud v Praze dnes potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. červena 2012, kterým byl jmenován doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. rozhodcem tříčlenného rozhodčího senátu, jenž má ve sporu Diag Human SE proti České republice přezkoumat rozhodčí nález vydaný dne 4. srpna 2008. Docent Schwarz má nahradit rozhodce původně jmenovaného Diag Human SE, který ze své funkce v březnu 2010 odstoupil.

Vodohospodáři získali v okrese Písek desítky pozemků pod potoky a řekou Otavou

27.03.2013
Vodohospodáři získali v okrese Písek desítky pozemků pod potoky a řekou Otavou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), převedl od začátku roku 2013 státnímu podniku Povodí Vltavy do práva hospodařit celkem 46 pozemků ve třinácti katastrálních územích v okrese Písek. Celková účetní hodnota převedeného majetku činila více jak 93 tisíc korun.

Kostel sv. Anny již patří obci Částkov

26.03.2013
Kostel sv. Anny již patří obci Částkov
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedli do vlastnictví obce Částkov kostel zapsaný v seznamu kulturních památek.

ÚZSVM prodává zabavené vozy a stavební stroj

25.03.2013
ÚZSVM prodává zabavené vozy a stavební stroj
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), nabízí po několika neúspěšných kolech výběrových řízení znovu k prodeji dopravní prostředky pocházející z trestné činnosti.

ÚZSVM převedl městu Králíky hrobku rodiny Rotterů

25.03.2013
ÚZSVM převedl městu Králíky hrobku rodiny Rotterů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl hrobku rodiny Rotterů na hřbitově v Králíkách do vlastnictví města Králíky.

ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky na Českolipsku

22.03.2013
ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky na Českolipsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl nemovitosti Národnímu památkovému ústavu a městu Česká Lípa.

Dětské dopravní hřiště převedl ÚZSVM městu Chomutov

21.03.2013
Dětské dopravní hřiště převedl ÚZSVM městu Chomutov
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Chomutov dětské dopravní hřiště v hodnotě téměř 11,7 milionu korun.

Pozemky pod dálnicí D1 na Brněnsku změnily majitele

20.03.2013
Pozemky pod dálnicí D1 na Brněnsku změnily majitele
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Brno), předal Ředitelství silnic a dálnic ČR bezúplatně pozemky pod dálnicí D1 v účetní hodnotě téměř 550 tisíc korun.

ÚZSVM pomáhá státním institucím se zapojením do registru administrativních budov CRAB

18.03.2013
ÚZSVM pomáhá státním institucím se zapojením do registru administrativních budov CRAB
Přes sto zaměstnanců ústředních státních úřadů se dnes mohlo seznámit s výhodami Centrálního registru administrativních budov (CRAB), který na celorepublikové úrovni přináší efektivnější nakládání se státními budovami. V pražském sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jim zástupci z ÚZSVM a dodavatelských firem představili jednotlivé části systému, způsob pořizování potřebných dat a postup při pasportizaci budov. Tématem konference byly rovněž rozsáhlé možnosti reportingu. Povinnost evidovat v novém registru své administrativní budovy budou mít státní instituce od července letošního roku.

Prodej pozemků na Kutnohorsku vynesl 1,5 milionu korun

18.03.2013
Prodej pozemků na Kutnohorsku vynesl 1,5 milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), získal prodejem pozemků do státního rozpočtu téměř 1,5 milionu korun. Jednalo se o pozemky v katastrálním území Soběšín o celkové výměře 38.518 m2.

ÚZSVM prodal zpustlý domek v Jevíčku na Svitavsku

15.03.2013
ÚZSVM prodal zpustlý domek v Jevíčku na Svitavsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal řadový dům v obci Jevíčko. Za nemovitost ve velmi špatném stavebně-technickém stavu zaplatil nový majitel necelých 90 tisíc korun.

Žďárské pracoviště ÚZSVM odvedlo do státního rozpočtu půl milionu z dědictví

13.03.2013
Žďárské pracoviště ÚZSVM odvedlo do státního rozpočtu půl milionu z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), převedl do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši téměř 500 tisíc korun pocházející z tzv. odúmrti.

Galerie v Lounech získala od ÚZSVM výtvarná díla malíře Oskara Brázdy

11.03.2013
Galerie v Lounech získala od ÚZSVM výtvarná díla malíře Oskara Brázdy
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali galerii Benedikta Rejta v Lounech dva obrazy malíře Oskara Brázdy.

Pelhřimovský Úřad práce získal čtyři pozemky od ÚZSVM

08.03.2013
Pelhřimovský Úřad práce získal čtyři pozemky od ÚZSVM
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl Úřadu práce České republiky pozemky v katastrálním území Pelhřimov. Jednalo se o čtyři pozemky včetně součástí a příslušenství, např. zpevněných povrchů, oplocení, vstupní brány a branky.

ÚZSVM zajistil odbornou likvidaci zábavné pyrotechniky

07.03.2013
ÚZSVM zajistil odbornou likvidaci zábavné pyrotechniky
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), převzal 96 ks zábavné pyrotechniky, která propadla státu v rámci trestního řízení. S takto propadlými věcmi následně hospodaří ÚZSVM.

Za prodej 100 let starého domu získal ÚZSVM přes půl milionu korun

06.03.2013
Za prodej 100 let starého domu získal ÚZSVM přes půl milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal nemovitosti za více než 550 tisíc korun v katastrálním území Skuhrov u Železného Brodu.

Obec Kačlehy vlastní po 70 letech historickou kapli

05.03.2013
Obec Kačlehy vlastní po 70 letech historickou kapli
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), vyjasnil vlastnické právo k historicky cenné kapli a části návsi v obci Kačlehy. Díky ÚZSVM se tak památka po téměř 70 letech vrátila do majetku obce.

Prodejem pozemku umožnil ÚZSVM vznik nové ulice v obci

05.03.2013
Prodejem pozemku umožnil ÚZSVM vznik nové ulice v obci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal obci Tvrdonice pozemek, který se stane součástí nově budované ulice rodinných domů. Částku 375 tisíc korun získanou prodejem nemovitosti ve výběrovém řízení odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.