Úterý, 31. března 2020

Městská nemocnice na Fifejdách patří zase městu

26.06.2009
Stát splnil slib a vrátil nemovitosti fifejdské nemocnice městu Ostravě. Zastupitelé nyní schválili bezúplatné převedení majetku nemocnice na město, smlouvu podepsal náměstek primátora pro finance Lukáš enatý. Vyřešil se tak dlouhodobě táhnoucí se spor města Ostravy s ministerstvem financí.
Stát splnil slib a vrátil nemovitosti fifejdské nemocnice městu Ostravě. Zastupitelé nyní schválili bezúplatné převedení majetku nemocnice na město, smlouvu podepsal náměstek primátora pro finance Lukáš enatý. Vyřešil se tak dlouhodobě táhnoucí se spor města Ostravy s ministerstvem financí.

V následujících dnech se budou vyřizovat veškeré formality, až budou hotové, bude město moci spustit i plánované investice do tohoto zdravotnického zařízení. Přes rok totiž nedostala fifejdská nemocnice ani korunu. Představitelé města Ostravy nemohli vrážet peníze do něčeho, co není jeho majetkem. Investice budou moci rozjet skoro ihned poté, kdy budou mít nemovitosti v kapse.
Investice sice byly zmrazeny, ale připravovali jsme se na chvíli, kdy se s ministerstvem financí dohodneme. Například jsme vysoutěžili zakázky, čímž jsme ušetřili čas, konstatoval investiční náměstek primátora Zdeněk Trejbal (ČSSD).

S investicemi se počítá
Městský rozpočet na tento rok počítá s 88 miliony korun na investiční akce v této nemocnici. Náměstek primátora Zdeněk Trejbal (ČSSD) upřesnil, že město například vyčlenilo osm milionů korun na rekonstrukci úpravny léčiv na onkologii, za patnáct milionů korun chce zrekonstruovat porodní sál a za pětačtyřicet milionů centrální sterilizaci a hemodialyzační stanici. Spolu se žádostí o převod nemovitostí fifejdské nemocnice požádali ostravští zastupitelé také o převod nemovitostí na ulici Odboje, kde dříve sídlilo ředitelství fifejdského špitálu. Město tam chtělo přestěhovat svoje úředníky a část agendy státní správy. Tyto plány však neuskuteční. O nemovitosti totiž požádala Policie České republiky, které musí stát ze zákona vyhovět.

Zdržení kvůli poplatkům
V čem byl problém, který rozhodnutím ministra financí Eduarda Janoty nyní skončil?
Zhruba devadesát procent budov a pozemků v areálu v účetní hodnotě zhruba tři čtvrtě miliardy korun nepatřilo městu, jak by mohlo z názvu Městské nemocnice Ostrava vyplývat, ale státu.
Domnívali jsme se, že je nemocnice naše, ale ukázalo se, že historicky tomu tak není. Předali jsme ji tedy formálně státu s dohodou, že nám ji zpět bezúplatně daruje. Nemovitý majetek nemocnice od státu jsme v mezidobí měli na osm let ve výpůjčce a čekali jsme na rozhodnutí ministerstva financí. Vše se ale stále protahovalo. Situace se ještě zkomplikovala poté, co v dubnu začalo město Ostrava proplácet za pacienty této nemocnice třicetikorunové regulační poplatky, vysvětlil náměstek primátora pro finance Lukáš enatý.
Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (KDU“ČSL) vzkázal ostravské reprezentaci, že pokud bude za lidi dál poplatky hradit, pak stát městu nemovitý majetek tohoto zdravotnického zařízení nevrátí.
Ministr financí Eduard Janota zdůvodnil své rozhodnutí podepsat, na rozdíl od svého předchůdce Kalouska, smlouvu o bezúplatném převodu majetku nemocnice na město Ostravu tím, že vzal na vědomí doporučení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a také situaci, která je na poli regulačních poplatků. Považoval jsem za rozumnější provést standardní úkon, řekl Janota.