Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM převedl nemovitou kulturní památku

08.06.2009
ÚZSVM převedl nemovitou kulturní památku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedli objekt s pozemkem v katastrálním území Třebíz do vlastnictví Města Slaný.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedli objekt s pozemkem v katastrálním území Třebíz do vlastnictví Města Slaný.

Budova je v Třebízi známá pod názvem Šubrtův statek a je nemovitou kulturní památkou, která slouží jako depozitář sbírkového fondu a technického zázemí Národopisného muzea. S dalšími stavbami tvoří Šubrtův statek jádro obce Třebíz, které bylo v roce 1995 vyhlášeno památkovou rezervací.

Podmínkou bezúplatného převodu bylo udělení schvalovací doložky Ministerstva kultury ČR.