Středa, 27. května 2020

červen

ÚZSVM zajistil likvidaci padělků

25.06.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), vyřešil další případ propadnutí věci.

Z bývalého hostince bude domov seniorů

21.06.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), předal Městysu Velké Poříčí budovu bývalého hostince s přilehlými pozemky.

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu ve sporu o náhradu škody uzavřené mezi ČR “ Mi

15.06.2007
Dne 11. 6. 2007 vláda České republiky na svém zasedání přijala usnesení, kterým uložila ministru zdravotnictví zajistit podepsání vládou schváleného znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společném postupu ve sporu o náhradu škody mezi ČR - Ministerstvem zdravotnictví a společností Diag Human, a. s. uzavřené dne 7. 12. 2001, o zrušení vzájemné povinnosti mlčenlivosti.

Výnos z prodeje pozemků

13.06.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), získal do státního rozpočtu částku 2,24 milionu korun prodejem šesti pozemků v katastrálním území Kolín.

Cesty ke hřbitovu již vlastní město

07.06.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi v areálu lesního hřbitova Bradlo do vlastnictví Města Kamenice nad Lipou.

Rekreační střediska na Teplicku změnila majitele

07.06.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil realizaci rekreačních objektů po bývalém Okresním úřadu Teplice.

ÚZSVM prodal zemědělskou usedlost

04.06.2007
ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň, ve výběrovém řízení prodal zemědělskou usedlost v obci Vstiš (okres Plzeň-jih), která státu připadla jako odúmrť.

Nový ředitel Územního pracoviště České Budějovice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkovýc

04.06.2007
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, má od dnešního dne nového ředitele. Ing. Zdeněk Prokopec byl do funkce jmenován Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem ÚZSVM.

Výnos 2 miliony korun z prodeje dobývacího prostoru

01.06.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem pozemků 2 miliony korun do státního rozpočtu.