Středa, 27. května 2020

červen

Padělky za více než 13 milionů korun se zlikvidují

26.06.2012
Benešov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), převzal od celních úřadů v důsledku propadnutí majetku z důvodu trestné činnosti movité věci, cigarety a lihoviny v celkové hodnotě přes 13,5 milionu korun.

Ve spalovně skončil další nelegální kontraband

25.06.2012
Prostějov - ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), připadlo na základě rozhodnutí Celního úřadu Prostějov 211.720 cigaret různých značek.

Pozemky v areálech prodány za 1,6 milionu korun

20.06.2012
Teplice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal nemovitosti ve dvou areálech za více než 1,6 milionu korun.

ÚZSVM prodal pozemky v pstruhařství

18.06.2012
Český Krumlov - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Český Krumlov, (Územní pracoviště České Budějovice), odvedli do státního rozpočtu částku 687 tisíc korun za prodej čtyř pozemků v areálu pstruhařství v Benešově nad Černou.

Pozemky pod železniční vlečkou vynesly 9 milionů

12.06.2012
Písek - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za více než 9 milionů korun 3 pozemky v katastrálním území Smrkovice akciové společnosti Teplárna Písek. Celková výměra pozemků je více než 17 tisíc m2.

ÚZSVM řeší svahové deformace a sesuvy

11.06.2012
Praha - Nadměrné dešťové srážky v roce 1997 způsobily četné sesuvy půdy a svahové deformace. I taková území spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Bývalé okresní úřady v postižených oblastech přijaly krizová opatření. Bylo vybudováno mnoho stabilizačních zařízení (opěrné betonové stěny, odvodňovací vrty atd. a instalace monitorovacích zařízení). Ty mají zabránit dalším sesuvům a deformacím. Při ukončení činnosti okresních úřadů však nebyla vyřešena otázka, kdo bude pokračovat v údržbě staveb a hradit náklady spojené s monitoringem.

Lesy ČR získaly pozemky za 6,7 milionu korun

07.06.2012
Ústí nad Labem - ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal Lesům ČR celkem 48 zalesněných pozemků v okresech Česká Lípa, Děčín, Louny a Teplice v celkové účetní hodnotě více než 6,7 milionu korun.

Milion z trestné činnosti do státního rozpočtu

05.06.2012
Ústí nad Labem - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), odvedl do rozpočtu státu téměř 1 milion korun, který pocházel z trestné činnosti.