Sobota, 4. dubna 2020

Pozemky v zaniklé vesnici vynesly půl milionu korun do státního rozpočtu

25.06.2014
Ústí nad Labem - Půl milionu korun získal v dubnu ve výběrovém řízení za prodej pozemků v katastrálním území Vitín u Malého Března ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem.
Pozemky o rozloze 8.484 m2 leží nedaleko obce Malé Březno, v místě dnes již zaniklé vesnice Vitín (německy Wittine). Po skončení 2. světové války a odsunu německy mluvícího obyvatelstva byla ves zčásti dosídlena vojáky ze zahraničních jednotek. Z důvodu nezdařené výstavby silnice byl Vitín po roce 1950 kvůli špatné dostupnosti opuštěn a ke znovuosídlení již nedošlo. V současné době stojí na předmětných pozemcích pouze částečně zachovalé obvodové zdivo původní zástavby, nejdéle odolává bývalý hostinec Frohe Aussicht.
 
V minulosti byly pozemky zapsány na listu vlastnictví pro bývalý státní podnik Statek Malečov. Po prošetření vlastnických práv byly nemovitosti převedeny v červenci 2013 do příslušnosti hospodaření ÚZSVM.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace