Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM vydal Římskokatolické farnosti rotundu sv. Longina v Praze

05.06.2014
Praha - ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, uzavřel podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, dohodu s Římskokatolickou farností na vydání církevního majetku.
​Jednalo se o pozemek se stavbou rotundy sv. Longina u kostela sv. Štěpána v Praze na Novém Městě. Kaple vojenského a špitálského řádu svatého Lazara Jeruzalémského, která je nemovitou kulturní památkou, je na základě smlouvy o výpůjčce užívána Apoštolským exarchátem řeckokatolické církve v České republice k duchovním účelům.

Pozn.:
Rotunda svatého Longina v ulici Na Rybníčku byla postavena na počátku 12. století a je nejmenší a druhou nejstarší ze tří dochovaných pražských románských rotund. Podle pověsti prý byla původně pohanskou svatyní a teprve příchod křesťanství ji změnil v katolický kostelík. Sloužila jako farní kostelík starobylé osady Rybníček, obklopena hřbitovem. Dodnes je zde ulici Na Rybníčku a V Tůních, jejichž jména dokládají v místech bohaté vodní prameny.
 
Začátkem 13. století přešla rotunda do majetku řádu německých rytířů a ti ji prodali manželce Přemysla Otakara I. Původní románská kaple, štíhlá válcová stavba zaklenutá kupolí s lucernou a apsidou, byla v 17. století na západní straně rozšířena o podélnou barokní loď. V roce 1783 byla na základě nařízení Josefa II. zrušena jako kaple a stalo se z ní skladiště kostelního nářadí. Při výstavbě nové ulice Na Rybníčku měla být rotunda zbořena, ale Společnost Národního muzea v čele s Františkem Palackým se zasadila o její záchranu.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace