Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM obohatil sbírky muzea

02.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně Technickému muzeu v Brně historický automobil Tatra 57A a torza motocyklů zn. Jawa, které připadly státu na základě rozhodnutí soudu jako odúmrť.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně Technickému muzeu v Brně historický automobil Tatra 57A a torza motocyklů zn. Jawa, které připadly státu na základě rozhodnutí soudu jako odúmrť.

Osobní automobil Tatra 57A, který se začal vyrábět v roce 1935, a motocykly různých typů zn. Jawa byly v nepojízdném stavu. Automobil byl zabezpečen majitelem proti krádeži tím, že v něm byly narovnány cihly a kamení. To způsobilo poškození interiéru a karosérie, která byla tíhou nákladu zatlačena do země. Auto nestálo na pneumatikách, a tak z důvodu kontaktu s hliněnou podlahou docházelo k rychlejší korozi. Torza motocyklů byla nalezena nejen v garáži, ale také v obývacím pokoji a v kuchyni.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu".

Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. ÚZSVM řeší takové případy na území celé ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace