Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM předal pozemky kraji

07.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal Ústeckému kraji další část pozemků pod komunikacemi.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal Ústeckému kraji další část pozemků pod komunikacemi.

Předmětem bezúplatného převodu bylo 5 pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy v katastrálních územích Varnsdorf a Horní Chřibská o celkové výměře 46.026 m2. Účetní hodnota těchto převedených pozemků je téměř 3 miliony korun.

Část převedených pozemků se nachází v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, proto bylo podmínkou platnosti smluv udělení schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí ČR.

Převodem těchto pozemků ÚZSVM sjednotil vlastnictví komunikací a pozemků pod nimi.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace