Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM předá Břeclavi majetek za 53 miliony korun

12.07.2006
Areál bývalého okresního úřadu předá ÚZSVM Městu Břeclav. Dojde tak k převodu jedné z nejdůležitějších správních budov města. Celková účetní hodnota majetku činí téměř 53 miliony korun.

Areál bývalého okresního úřadu předá ÚZSVM Městu Břeclav. Dojde tak k převodu jedné z nejdůležitějších správních budov města. Celková účetní hodnota majetku činí téměř 53 miliony korun.Smlouva o bezúplatném převodu byla oběma stranami podepsána v uplynulých dnech. Souběžně s touto majetkoprávní změnou byla zřízena věcná břemena, která mají zajistit bezproblémový chod složek státní správy, které v prostorách působí.Historický vývoj věrně kopírují dobové názvy dotčené lokality - náměstí císaře Františka Josefa, Masarykovo náměstí, Adolf Hitlerplatz, nám. Rudé armády a opět náměstí T.G.M. Na místě dnešní správní budovy na parcele p. č. st. 542/1 se nalézaly před druhou světovou válkou nemovitosti tří různých vlastníků. Dům rodiny Mennerů a Idy Semedelerové, orientační číslo 5, dům rodiny Kuffnerů, č. 6 (součást majetku Kuffnerova břeclavského cukrovaru, a. s. v Břeclavi) a dům pivovarnické rodiny Steinů, č. 7, vše s pozemky.Stejně jako názvy ulic se přelévaly také vlastnické vztahy z předválečných majetků německých idů do akciové cukrovarnické společnosti a živností první republiky, až do dramatických dnů protektorátu, kdy byla část tohoto majetku zabavena gestapem a jeho vlastníci krutě pronásledováni. Konec druhé světové války pak přinesl složité majetkoprávní transakce zejména u cukrovarnické akciové společnosti, s cílem zachovat ji jako německý majetek. Zkázu přineslo bombardování centra Břeclavi. Z cukrovaru zbyly pouze ohořelé zdi pokryté karamelovými krápníky a z majetku zabaveného gestapem hromada cihel.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace