Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM předal Ministerstvu vnitra ČR věci propadlé v trestním řízení

11.07.2006
Věci určené k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky pervitin předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy) Ministerstvu vnitra ČR.

Věci určené k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky pervitin předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy) Ministerstvu vnitra ČR.Jednalo se především o metamfetamin, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný, více než 100 ks injekčních stříkaček, dále fosfor, konopí, odměrky, skleněné a plastové nádoby, teploměr, trychtýře, filtry, váhy, varné misky a zkumavky.Zápisem ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 vyhlášky č. 62/2001 Sb., tak bylo předáno celkem 84 položek neuvedené hodnoty. Tyto věci, propadlé v trestním řízení, nebyly oceněny, neboť jsou určeny k likvidaci.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace