Neděle, 15. prosince 2019

Muzeum získalo předměty z pozůstalosti

28.07.2014
Ostrava (Události v regionech)
Helena DOHNALOVÁ, moderátorka
--------------------
Část majetku za více než 25 tisíc korun získalo v dědickém řízení Slezské zemské muzeum v Opavě. Šlo převážně o věci denní potřeby, ale také obraz a grafiky. Některé z nich jsou už nyní v muzeu ke shlédnutí ve stálé expozici Slezsko. Rodina Čeledova, které majetek původně náležel, patřila k významným opavským rodinám.
 
Jan PIRKL, redaktor
--------------------
Několik historických předmětů získalo z pozůstalosti Slezské muzeum v Opavě. Odkázala jim je Věra Nováková, potomek opavské rodiny Čeledových.
 
Jiří ŠÍL, náměstek pro společnost vědy, Slezské zemské muzeum
--------------------
Několik předmětů denní potřeby, vybavení její restaurátorské dílny na textil a potom například i několik grafik a obrazů.
 
Jan PIRKL, redaktor
--------------------
Čeledovi vlastnili významnou opavskou firmu obchodující například s čajem a nebo s likéry.
 
Jiří ŠÍL, náměstek pro společnost vědy, Slezské zemské muzeum
--------------------
Oni používali obchodní značku toho Číňana vlastně, jo, to byl čaj s Číňanem přímo, proto se to vlastně všude objevuje.
 
Jan PIRKL, redaktor
--------------------
Část svého majetku Věra Nováková neodkázala nikomu, a protože byla bez dědiců, připadly státu. Prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je pak stát přenechal Slezskému muzeu.
 
Karol  SIWEK, ředitel ÚZSVM Ostrava
--------------------
Úřad získal takzvané odúmrtě po paní Věře Novákové, no, a ty věci na základě žádosti jsme převedli Slezskému zemskému muzeu v Opavě.
 
návštěvnice muzea
--------------------
Nedovedu si to představit, jít do takového obchodu nakupovat, ale chtěla bych to někdy zažít.
 
Jan PIRKL, redaktor
--------------------
Kromě obchodu se rodina Čeledových věnovala také umění. Jeden z jejich členů dokonce složil operu. Věra Nováková pak s muzeem dlouhá léta spolupracovala jako restaurátorka textilu.
 
Jiří ŠÍL, náměstek pro společnost vědy, Slezské zemské muzeum
--------------------
Toto je plakát k otevření expozice Slezského muzea z roku 1981, který vytvořil Jiří Novák, manžel Věry Novákové.
 
Jan PIRKL, redaktor
--------------------
Věci z pozůstalosti Čeledových jsou rozmístěny v rámci stálých expozic. Jan Pirkl, Česká televize, Opava.