Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM převáděl pozemky pod koryty potoků v severních Čechách

08.07.2014
Liberec (libereckenovinky.cz) - Nové pozemky v korytech potoků a říček nebo pod hrázemi získaly od ÚZSVM do své správy státní podniky Povodí Labe, Vltavy a Ohře. Celkem 38 pozemků v severních Čechách jim převedla Odloučená pracoviště ÚZSVM Liberec, Litoměřice a Louny.
Nejvíce parcel, a to celkem 19, získalo Povodí Labe. Nacházely se v Ústeckém i Libereckém kraji, konkrétně v katastrálních územích Nová Ves nad Nisou, Polubný, Prosmyky a Lovosice. Nemovitosti tvoří koryta vodních toků, jejichž správu vykonává právě Povodí Labe, například Noveského potoka, Martinského potoka, nebo na těchto pozemcích stojí stavby vodního díla (hráze), či se nacházejí v jejich bezprostřední blízkosti. Výměra 19 převedených pozemků v účetní hodnotě 270 tisíc korun činí 6.722 m2.
 
Povodí Ohře si připsalo do své správy 15 pozemků ležících v katastrálních územích Mošnice a Lipenec. Parcely o celkové rozloze 4.866 m2 tvoří koryto vodních toků Obrtka a Hasina a jejich účetní hodnota je 43 tisíc korun.
 
Nejméně pozemků, celkem čtyři, od ÚZSVM získal státní podnik Povodí Vltavy. Všechny jsou součástí bezejmenného drobného vodního toku a nacházejí se v katastrálních územích Panenský Týnec a Úherce u Panenského Týnce. Účetní hodnota parcel o výměře 4.399 m2 je 7,5 tisíc korun.
 
Některé z převedených nemovitostí byly v katastru původně zapsány na tzv. neznámé vlastníky, malou část získal stát jako tzv. odúmrť a byly mezi nimi i pozemky, u nichž ÚZSVM zjistil, že s nimi nehospodaří žádná organizační složka státu a po prověření nabývacích titulů si je zapsal do vlastní správy.
 
Povodí předané pozemky potřebují pro plnění úkolů v rámci své působnosti a zajišťují jejich správu. Liberecké novinky informoval Mgr. Ing. Robert Hurt.