Neděle, 22. září 2019

Stoprocentní úspěšnost elektronických aukcí v Českých Budějovicích

22.05.2019
Stoprocentní úspěšnost elektronických aukcí v Českých Budějovicích
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových od loňského roku využívá k prodeji movitých věcí elektronické aukce. Do konce dubna vyhlásilo jedenáct aukcí na prodej jednotlivých věcí nebo jejich souborů.
Jednalo se o různorodý sortiment, například neplatné mince, cennosti, plechové kanystry, nábytek, nádobí, osobní automobil apod. Souhrnná vyhlašovací cena prodávaných věcí činila 78 750 korun. Díky elektronické aukci výtěžek dosáhl částky 158 800 korun.  Veškeré movité věci se zatím povedlo prodat v prvním kole, což znamená unikátní stoprocentní úspěšnost.