Neděle, 22. září 2019

ÚZSVM převzal od státních organizací majetek za více než 45 milionů

06.05.2019
Budějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v roce 2018 od organizačních složek státu 247 majetkových položek v celkové účetní hodnotě 45 791 442 Kč.
Jednalo se převážně o pozemky, převzaté od Ředitelství silnic a dálnic (106 pozemků) a Agentury ochrany přírody a krajiny (62 pozemků). Předáno bylo také rekreační zařízení „Rusalka“ převzaté od Národního divadla a kostel v Polné na Šumavě od Ministerstva obrany. Majetek byl pro činnost organizačních složek státu nepotřebný. ÚZSVM nakládá s převzatým majetkem v souladu s platnou právní úpravou. Poté, co o něj neprojeví zájem žádná státní instituce, lze majetek nabídnout ve prospěch nestátních subjektů.