Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM vyklidil neudržovaný dům v Pohoří u Mirovic

21.05.2019
ÚZSVM vyklidil neudržovaný dům v Pohoří u Mirovic
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě usnesení Okresního soudu v Písku dům v Pohoří u Mirovic, jehož majitelka zemřela bez dědiců.
Vzhledem k tomu, že o dům dlouhodobě nepečovala, byly všechny místnosti značně přeplněné nábytkem, starými nefunkčními elektrospotřebiči, věcmi osobní potřeby a velkým množstvím komunálního odpadu. Z hygienických důvodů a v rámci přípravy nemovitosti na prodej bylo nutné věci vyvézt na skládku. Zaměstnanci firmy, která vyklízení prováděla, museli k nakládání odpadu převážně používat lopaty a stavební kolečka. Dále pak za pomoci malého nakladače plnili přistavený kontejner. Vyklízení, které probíhalo za pomoci zaměstnanců ÚZSVM, trvalo celkem dva dny.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.