Pondělí, 25. května 2020

Územní pracoviště České Budějovice - odbor Hospodaření s majetkem státu - oddělení Písek

Oddělení zajišťuje ve spolupráci s útvary ÚP a OP v rámci určené působnosti veškeré činnosti související se správou, hospodařením a nakládáním s majetkem státu, s nímž je podle zákona o majetku příslušný hospodařit ÚZSVM.

Adresa:
Otakara Ševčíka 1943
397 01 Písek

Doručovací adresa:
Prokišova ul. 1202/5
371 03 České Budějovice

Vedoucí oddělení:
Mgr. Pavel Havlík
Tel.: 382 763 250
E-mail: pavel.havlik@uzsvm.cz