Středa, 27. května 2020

Dislokace

 

·     Dislokační agenda znamená optimalizaci rozmístění státních úřadů, zejména přesun ze soukromého nájmu do státních budov. Základním smyslem naší činnosti je nalézt co nejefektivnější rozmístění státních úřadů a minimalizace nákladů na jejich provoz. Pokud v dané lokalitě existuje volná státní budova, není možné, aby stát platil nájem soukromým společnostem. Státní úředníci by měli být primárně umístěni ve státních budovách a pouze v odůvodněných případech je možné prostory pronajímat, ovšem za co nejnižší cenu.

 

·     K analýzám možností úspor se využívá Centrální registr administrativních budov (CRAB). Díky analýzám z CRAB Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových porovnává výdaje na nájemné, provoz a údržbu administrativních budov a upozorňuje státní instituce na excesy v jejich výdajích a vyzývá je k nápravě. ÚZSVM v roce 2017 navrhl 88 nových dislokačních záměrů.

 

·     Roční úspory z realizovaných dislokačních záměrů v roce 2017 dosáhly 15,4 mil. Korun za hrazené nájemné, zároveň došlo ke snížení výdajů na provoz a údržbu. Průměrná kancelářská plocha na jednoho úředníka se snížila na cca 13 m2, zatímco před deseti lety činila 16 m2. Dlouhodobým cílem je snížit průměr na 12 m2.

 

·     V registru je evidováno 2 049 administrativních budov. Nejvíce administrativních budov podle CRAB pro své zaměstnance v roce 2017 využívalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (635 budov), Ministerstvo financí (317 budov) a Ministerstvo spravedlnosti (256 budov).