Neděle, 8. prosince 2019

ÚZSVM předal obrazy galerii v Náchodě

07.04.2009
ÚZSVM předal obrazy galerii v Náchodě
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), daroval se souhlasem Ministerstva kultury 4 obrazy a soubor reprodukcí obrazů Národní galerie Královéhradeckému kraji, zastoupenému Galerií výtvarného umění Náchod.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), daroval se souhlasem Ministerstva kultury 4 obrazy a soubor reprodukcí obrazů Národní galerie Královéhradeckému kraji, zastoupenému Galerií výtvarného umění Náchod.

Dále ÚZSVM daroval 1.110 knih a publikací z oblasti dějin umění, psychologie, staré civilizace a kulturní antropologie. Darované movité věci využije krajská příspěvková organizace Galerie výtvarného umění Náchod pro vědecké, kulturní a vzdělávací účely. Všechny tyto movité věci ÚZSVM získal z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Z této kolekce jsou zajímavé 3 obrazy malíře Josefa Vondráčka, který byl rodákem ze Zájezdu u České Skalice. Josef Vondráček (1906 - 1983) se zejména věnoval malbě krajiny a venkova. Nejčastější motivy jeho tvorby pocházejí z Náchodska, Pardubicka, Královéhradecka a Českomoravské vrchoviny.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.