Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM převedl administrativní budovu

29.04.2009
ÚZSVM převedl administrativní budovu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl nemovitosti v katastrálním území Tábor do vlastnictví Města Tábor. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 1,2 milionu korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl nemovitosti v katastrálním území Tábor do vlastnictví Města Tábor. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 1,2 milionu korun.

Jednalo se o administrativní budovu v ulici Farského (č. p. 887) a o pozemek p. č. 2464, jehož výměra je 263 m˛. Budova má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží o celkové výměře 362 m˛ podlahové plochy a nachází se přímo v centru města. Šlo o nemovitosti po bývalém Okresním úřadu Tábor, které ÚZSVM nepotřeboval pro svoji činnost.

Součástí smlouvy je také závazek města bezúplatně získané nemovitosti využívat po dobu 20 let pro potřeby občanských sdružení a jiných neziskových právnických osob, které svoji činnost vykonávají ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné správy. V současné době je část nebytových prostor v budově prázdná a část užívá občanské sdružení Informační centrum pro mládež Tábor. Náplní tohoto sdružení je poskytování veřejných služeb v oblasti vzdělávání, a to nejen obyvatelům města, ale také mládeži dojíždějící do Tábora do středních škol.

V současné době jsou nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí již na nového vlastníka. Bezúplatný převod městu svým usnesením schválila Vlády ČR. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí vyžadovala dle zákona také tzv. schvalovací doložku Ministerstva financí ČR.