Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM prodal turistickou základnu

02.04.2009
ÚZSVM prodal turistickou základnu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), obohatil státní rozpočet o více než 2,5 milionu korun, kterou získal prodejem nemovitostí.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), obohatil státní rozpočet o více než 2,5 milionu korun, kterou získal prodejem nemovitostí.

Předmětem prodeje bylo 5 pozemků o celkové výměře 2.987 m2 a 3 budovy. Nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Bořislav a tvoří areál, který byl dříve využíván mládežnickými organizacemi jako turistická základna.

Areál byl v minulosti ve vlastnictví Krajského národního výboru v Ústí nad Labem, roku 1994 byla správa nemovitostí předána Školskému úřadu Teplice. Od roku 2002 s nemovitostmi hospodařil Okresní úřad Teplice a s pozemky od roku 2003 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Areál nebyl delší dobu využíván a je ve špatném technickém stavu. ÚZSVM nabídl tento majetek organizačním složkám státu a státním organizacím. K vyhlášení výběrové řízení na prodej nemovitostí přistoupil ÚZSVM pro nezájem jiných státních subjektů, jehož příčinou byl především technický stav budov. Nabízené nemovitosti se podařilo prodat ve 2. kole výběrového řízení za nejvyšší nabízenou cenu.

Nemovitosti se nachází ve IV. zóně Chráněné krajinné oblasti České středohoří, a proto prodej muselo schválit Ministerstvo životního prostředí ČR, které smlouvám udělilo schvalovací doložku.