Neděle, 19. ledna 2020

Další bezúplatné převody pozemků

30.04.2008
Další bezúplatné převody pozemků
ÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové, převedl Královéhradeckému kraji a obcím v okrese Hradec Králové za 1. čtvrtletí roku 2008 celkem 62 pozemků pod komunikacemi.

ÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové, převedl Královéhradeckému kraji a obcím v okrese Hradec Králové za 1. čtvrtletí roku 2008 celkem 62 pozemků pod komunikacemi.Celková účetní hodnota převedených pozemků je více než 3 miliony korun. Činnost ÚZSVM je mimo jiné zaměřena na urychlené prověřování a následné převádění pozemků pod komunikacemi, aby se vlastníkům těles komunikací usnadnily jejich další stavební záměry a rekonstrukce vozovek.Pozemky pod komunikacemi ÚZSVM většinou převádí bezúplatně a bez dalších omezujících podmínek.