Neděle, 15. prosince 2019

Skalní hrad Svojkov je ve vlastnictví obce

22.04.2008
Skalní hrad Svojkov je ve vlastnictví obce
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali obci Svojkov kulturní památku v účetní hodnotě téměř 274 tisíc korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali obci Svojkov kulturní památku v účetní hodnotě téměř 274 tisíc korun.Jednalo se o bezúplatný převod zříceniny skalního hradu Svojkov. Součástí převedeného majetku byly také pozemky parkového a lesoparkového charakteru v areálu zaniklého hradu o celkové výměře 35.708 m2.Zřícenina hradu Svojkov je významným kulturním dědictvím, které obec Svojkov chce zachovat pro příští generace. Vznik hradu se datuje pravděpodobně na počátek 14. století. Byl postaven na 20 m vysokém kuželovitém vrchu v údolí pod svojkovským skalním masivem. Při jeho stavbě bylo využito skalní podloží a některé části hradu byly vytesány přímo do skály. Od roku 1381 byli vlastníky hradu páni z Chlumu, od 16. století hrad chátral. Ve 2. polovině 19. století byla zřícenina hradu upravena novými romantickými prvky.Bezúplatnému převodu nemovité kulturní památky udělilo Ministerstvo kultury ČR schvalovací doložku. Příslušnost hospodaření s památkou přešla na ÚZSVM po zrušeném Okresním úřadu Česká Lípa.