Pátek, 6. prosince 2019

Státu připadlo neobvyklé dědictví

11.04.2007
Státu připadlo neobvyklé dědictví
Ne každé dědictví, které připadne státu jako odúmrť, je výnosné a hodnotné.

Ne každé dědictví, které připadne státu jako odúmrť, je výnosné a hodnotné.Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), se v těchto dnech zabývají mj. soupisem pozůstalosti po zemřelém muži z Dubí u Teplic, který po sobě zanechal byt z velké části zaplněný spoustou krabic, novin, časopisů, starých poškozených součástek a odpadků. Zaměstnanci ÚZSVM jsou povinni pořídit soupis veškerého dědictví přímo na místě. Pracují tak ve ztížených podmínkách, nezbytné je též použití ochranných pomůcek z důvodu přenosu možné nákazy.Fotografie zachycuje právního zástupce odboru Odloučené pracoviště Teplice, který provádí soupis. V tomto případě bylo nutné zdolat nejen značný nepořádek v bytě, ale také zápach.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462 takto: Dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.