Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM bezúplatně předal další pozemky letního tábora

05.04.2007
ÚZSVM bezúplatně předal další pozemky letního tábora
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali pozemky v celkové účetní hodnotě více než 132 tisíce korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali pozemky v celkové účetní hodnotě více než 132 tisíce korun.Odborová organizace KOVO Šroubárna atec požádala ÚZSVM o převedení pozemků, které měla ve výpůjčce, do svého vlastnictví. Šlo o 5 pozemků v katastrálním území erotín u Panenského Týnce o výměře více než 17 tisíc m2, které jsou součástí letního dětského tábora. Pozemky byly organizaci předány do bezplatného užívání již v době existence okresního úřadu, v roce 1983. V roce 2001 se trvalé užívání změnilo ve výpůjčku.Na převedených pozemcích je postavena mj. čistička odpadních vod a sruby, které jsou ve vlastnictví odborové organizace. Největší parcela o výměře více než 15 tisíc m2 je využívána k rekreačním účelům.
Všechny zmíněné pozemky byly zaměstnanci ÚZSVM předány do vlastnictví odborové organizace, a to zápisem do katastru nemovitostí. Díky převodu dojde k úspoře státních finančních prostředků.Příslušnost hospodaření k těmto pozemkům připadla ÚZSVM ze zákona, po zrušení okresních úřadů.Dne 30. 6. 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 290/2002 Sb. Od tohoto dne měly odborové organizace, v postavení právnické osoby, nárok bezúplatně nabýt pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve svém vlastnictví, jestliže zároveň splnily zákonem stanovené podmínky. O změnu vlastnického práva bylo možno požádat nejpozději do šesti měsíců ode dne účinnosti novely.