Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM přispěl do státní pokladny částkou téměř 1,9 milionu korun

17.04.2007
ÚZSVM přispěl do státní pokladny částkou téměř 1,9 milionu korun
Téměř 1,9 milionu korun odvedli do státní pokladny zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy).

Téměř 1,9 milionu korun odvedli do státní pokladny zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy).Rodinný dům s pěti pozemky v katastrálním území Zruč nad Sázavou prodal odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora ve výběrovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou, a to za částku cca 1,6 milionu korun. Tuto finanční částku pak ÚZSVM odvedl do státní pokladny. ÚZSVM hospodařil s tímto majetkem, který mu v souladu s platnými právními předpisy připadl jako odúmrť. Dále odvedli zaměstnanci ÚZSVM do státního rozpočtu finanční částku přesahující čtvrt milionu korun z vkladní knížky, která byla rovněž součástí odúmrti.Další movité věci “ součásti odúmrti “ byly předány následovně: České konsolidační agentuře předal ÚZSVM zaknihované cenné papíry v hodnotě 17 380 korun. Zemědělskému muzeu Kačina byly předány hudební nástroje (harmonika heligonka, mandolína, housle a trubka křídlovka). Ministerstvu vnitra ČR byla z této odúmrti předána neregistrovaná vzduchové puška SLAVIA 620. Puncovnímu úřadu byly předány šperky a hodinky v celkové hodnotě 6 460 korun.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.