Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM prodal Rekreační středisko Rataje nad Sázavou

27.04.2007
ÚZSVM prodal Rekreační středisko Rataje nad Sázavou
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončili v těchto dnech prodej movitých věcí nacházejících se v areálu bývalého Rekreačního střediska Rataje nad Sázavou na Kutnohorsku.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončili v těchto dnech prodej movitých věcí nacházejících se v areálu bývalého Rekreačního střediska Rataje nad Sázavou na Kutnohorsku.Předmětem výběrového řízení byl soubor montovaných chatiček a montované hlavní budovy včetně vnitřního vybavení tohoto střediska, které se nachází na pronajatém pozemku.Rekreační středisko umístěné na pronajatém pozemku bylo prodáno až v pátém kole výběrového řízení, a to za částku 335 tisíc korun.Rekreační středisko, které se nachází v těsné blízkosti řeky Sázavy bylo naposledy využíváno v roce 2002. Středisko tvoří 13 chatiček, hlavní budova s ubytováním pro správce, společenská místnost, recepce a sklady, dále pak samotný objekt sociálního zařízení s čističkou odpadních vod.Všechny objekty jsou evidovány jako hmotný movitý majetek a nejsou zaneseny do katastru nemovitostí, neboť nesplňují podmínky k zápisu podle katastrálního zákona. Postavené objekty nejsou pevně spojeny se zemí, a čistička odpadních vod je naopak zase umístěna pod úrovní terénu.Rekreační středisko vybudoval vlastními náklady bývalý Okresní národní výbor v Teplicích v letech 1972 až 1979. Na výstavbu byl použit materiál ze zrušené dřevěné stavby bývalého starobince v Teplicích.Příslušnost hospodařit s tímto movitým majetkem po zrušeném Okresním úřadu Teplice přešla na ÚZSVM na základě zákona.