Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM pokračuje v převodech administrativních budov

20.04.2005
ÚZSVM pokračuje v převodech administrativních budov

Prvního dubna předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Třebíč (Územní pracoviště Brno) dvě budovy včetně souvisejících pozemků po bývalém Okresním úřadu v Třebíči Finančnímu ředitelství v Brně. Jedná se o budovy v ulici Eliščina 191 a ulici Chlumeckého 206. Hodnota těchto nemovitostí je více než jeden milion korun.


Převody byly uskutečněny v souladu s Usnesením vlády č. 1007 ze dne 20. října 2004. O převodu rozhoduje Vládní dislokační komise.
(Klatovy)


Ještě v závěru měsíce března letošního roku předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň) část administrativní budovy v Sušici a celý objekt v ulici Nádražní 1226 tak nyní pro svoji činnost využívá Úřad práce v Klatovech.


Převody byly uskutečněny v souladu s Usnesením vlády č. 1007 ze dne 20. října 2004. O převodu rozhoduje Vládní dislokační komise.