Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM: pozemky pod pražským hotelem Diplomat zůstanou státu

06.04.2005


Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jednali v uplynulých dnech před soudem ve sporu o pozemky pod pražským hotelem Diplomat. Městský soud v Praze následně potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6, a pravomocně tak ukončil dlouholetý spor o vlastnictví k pozemkům pod hotelem Diplomat v Praze 6.O jejich vlastnictví usilovalo Hlavní město Praha respektive Městská část Praha 6. Uvedené soudy daly však za pravdu ÚZSVM. Akceptovaly výklad zákona č. 172/1991 Sb., o majetku obcí, podle kterého předmětné pozemky nepřešly do vlastnictví obce a zůstanou ve vlastnictví České republiky. Jejich hodnota je s ohledem na lokalitu značná.Tímto rozhodnutím bude usnadněn způsob řešení vztahu vlastníka pozemku a vlastníka stavby na něm postavené, tedy hotelu Diplomat.